Portes Obertes al nou Espai Esportiu Sant Ildefons

Al nou Espai Esportiu de Sant Ildefons, s'ha creat una moderna instal·lació polivalent i adequada per a la pràctica de múltiples modalitats esportives, i tota la zona en la qual se circumscriu el nou Espai Esportiu de Sant Ildefons ha millorat la connectivitat i les vies d'accés amb l'objectiu d'adequar-ho al tràfic rodat i als vianants. En aquest entorn s'han millorat les avingudes de Sant Ildefons, Línia elèctrica i República Argentina, per fer-les més accessibles i transitables per a les persones, s'han generat habitatges i aparcaments públics i s'han definits noves zones d'oci i mobiliari urbà que han millorat substancialment la imatge del barri.

Dia de portes obertes: 26 de març.