Volem un altre gestió del mercat elèctric  

La CONFAVC, fa dos anys que va engegar una campanya per denunciar l'alça de les tarifes elècriques i el procés de liberalització del sector, entenent que el servei elèctric és un servei bàsic que ha de ser garantit i regulat pel Govern i que el seu preu ha de ser progressiu  depenent tant del poder adquisitiu del veïnat com del consum. A més alerta que en dos anys i mig, la factura del llum ha augmentat un 31%, un increment molt per sobre de l'IPC, i per tant, de les millores salarials del veïnat.

 

Una campanya de llarg recorregut

Aquesta campanaya ha tingut vàries fases: ha format part d'una anterior contra la liberalització del mercat elèctric - fins el juliol del 2010 -quan el mercat va quedar liberalitzat- i de  l’alça dels preus dels serveis bàsics “Prou abusos als nostres barris” iniciada fa dos anys. En aquest cas les AV catalanes volien alertar de l'encariment de més serveis bàsics com els transports-, l'aigua, els serveis de recollida de brossa domèstica, etc... en un context de crisi econòmica i estrator de les economies domèstiques.

La campanya, que ara té un abast estatal amb el lema "Hágase la luz: con las asociaciones de vecinos pónte en alta tensión"  que ha tingut episodis de ressò rellevant davant de l’opinió pública i dels mitjans de comunicació, com l’enviament de carbó al Ministre d’Indústria – el passat 5 de gener de 2011; l’assalt a la seu d'ENDESA Catalunya – el 10 de juny del 2010-, i  l’apagada popular del 21 de juny del 2010-; a més de múltiples concentracions populars a 15 municipis de Catalunya.

Paral·lelament la campanya contra la gestió actual del mercat elèctric ha arribat a tenir un abast estatal. Si a Catalunya ha estat promoguda per la CONFAVC, a la resta de parts de l'Estat, ho ha estat per la Confederación Estatal de Asociaciones Vecinales (CEAV) - a la qual la CONFAVC pertany- la Unión Estatal de Confederaciones de Asociaciones Vecinales (UECAV), la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid (FRAVM), i la Confederación de Asociacones Vecinales de Andalucía (CAVA).